เปิดประตูแบงก์ชาติ สื่อสารความรู้กับสังคม

คนไทยในปัจจุบันมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยลง หากประชากรที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยไม่มีเงินเก็บออมและไม่มีวินัยทางการเงิน วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่คงรอพวกเราในอีกไม่ช้า

ต้นปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย” ตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงพิมพ์ธนบัตร ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ด้านเงินตราและห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารสู่สาธารณะเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินการคลัง และให้ความรู้ที่จะติดอาวุธด้านการจัดการทางการเงินในครัวเรือน ด้วยการเป็นแหล่งทรัพยากรเฉพาะด้านที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ การออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสำหรับให้ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายด้านการเงิน ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย