ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในปี 2019 กับเหตุผลที่ประเทศเหล่านั้นคู่ควร

Read Around EP.5 ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในปี 2019 กับเหตุผลที่ประเทศเหล่านั้นคู่ควร
สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนมีนาคม 62 พบกับเรื่อง…
– ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในปี 2019
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ 100%
– เจ้าชายน้อยฉบับล้านนา
– BookBot หุ่นยนต์ให้บริการคืนหนังสือโดยไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้าน

 

ที่มาภาพประกอบ : http://knowledge.wharton.upenn.edu