รู้จักเด็กยุคดิจิทัล เข้าใจเรื่อง EF และการทำงานของสมอง

มารู้จักลักษณะเด่นและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กยุคดิจิทัล การทำงานของสมองของพวกเขาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล ซึ่งหากเราเข้าใจหลักการทำงานของสมองก็จะช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เด็กๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด