เมื่อหนังสือถูกจองจำ เสรีชนจึงต้องทน ‘ปิดตาอ่าน’

สัปดาห์หนังสือต้องห้าม (Banned Books Week) เป็นงานรณรงค์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1982 ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ริเริ่มโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association – ALA) และองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) เพื่อแสดงจุดยืนด้านเสรีภาพในการอ่าน เนื่องมาจากมองเห็นความสำคัญของการปกป้องหนังสือที่มีเนื้อหาขัดกับมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมของสังคมหรือทัศนะที่คนทั่วไปไม่ยอมรับ และมีการเก็บรักษาหนังสือเหล่านั้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการอ่านสามารถเข้าถึงได้