แซะวิธีคิด คนพิพิธภัณฑ์ ทำนิทรรศการอย่างไรให้ปัง!

ไม่เพียงแต่ห้องสมุดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่พื้นที่การเรียนรู้ยุคใหม่ พิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีพลวัตเกิดขึ้นมากมายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่นมิวเซียมสยามที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานิทรรศการชุดใหม่ ด้วยแนวคิด “ถอดรหัสไทย” ที่ชวนตั้งคำถามว่า ความเป็นไทยถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร และแต่ละยุคสมัยถูกนำไปใช้อย่างไร รวมทั้งนำเสนอความเป็นไทยที่สอดแทรกอยู่ในบริบทของชีวิตประจำวัน เบื้องหลังกว่าจะเป็นนิทรรศการชุดนี้ มีการเคี่ยวกรำแนวคิดและเนื้อหานานหลายปี มีกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยความละเอียดลออ ซึ่งทั้งสนุกและสามารถเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่สนใจงานด้านมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี